Βέλγιο - Ελλάδα καθημερινά με τη Δίοδο!

Βέλγιο - Ελλάδα καθημερινά με τη Δίοδο!

Η παρουσία μας στο δίκτυο Βέλγιο-Ελλάδα-Βέλγιο γίνεται από τον Ιούνιο 2016 ακόμη πιο δυναμική με τη νέα συνεργασία με την TRANSUNIVERSE FORWARDING BV. Η Transuniverse δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταφοράς και των LOGISTICS από το 1983, με διαρκή ανάπτυξη και εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή Γάνδης (Β-9032 WONDELGEM).

Νέα συνεργασία

Από το Μάιο του 2015 η ΔΙΟΔΟΣ ξεκίνησε συνεργασία με τη Hellmann Worldwide Logistics Spain. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση τμηματικών και ολόκληρων αποστολών από και προς την Ισπανία με διαμετακομιστικά κέντρα Barcelona, Madrid και Valencia. Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως από και προς την Ελλάδα.